Spotkania z Prodziekanem Filii w sprawie procedury składania prac dyplomowych oraz realizacji procesu dyplomowania

Szanowni Państwo,

zaproszenie na spotkanie dotyczy wszystkich studentów stacjonarnych i niestacjonarnych III roku pierwszego stopnia oraz II roku drugiego stopnia!!!!

Zaproszenie dotyczy także tych, którzy planują złożenie pracy w terminie wrześniowym.

W dniach:

odbędą się spotkania w sprawie:

- terminów składania prac dyplomowych (termin podstawowy, termin przedłużony)

- terminów egzaminów dyplomowych,

- zagadnień i pytań szczegółowych obowiązujących na egzaminie dyplomowym,

- przebiegu egzaminu dyplomowego,

- rekrutacja na drugi stopień studiów,

- okoliczności powodujących skreślenie z listy studentów, itd.

Oczywiście przewidziana jest sesja Q&A dotycząca kwestii związanych z realizacją procesu dyplomowania w roku akademickim 2023/2024.

Spotkania odbędą się w aplikacji MS Teams* (ten sam kod dostępu niezależnie od wybranego dnia spotkania).

Spotkania nie będą nagrywane, ale w spotkaniu można uczestniczyć w dowolnym dniu – omawiane będą te same zagadnienia.

* W aplikacji Microsoft Teams należy wejść w zakładkę "Zespoły" (skrajna lewa kolumna) i w prawym górnym rogu jest pasek "Dołącz do zespołu lub utwórz nowy", gdzie po kliknięciu należy wkleić (wpisać) w środkowy kafelek ("Dołącz do zespołu, wpisując kod") podany kod.

Z poważaniem

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW

Prodziekan Filii

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem