Strategia Rozwoju Wydziału

Strategia została sporządzona zgodnie z klasycznym modelem zarządzania strategicznego, tzn. sformułowano misję i wizję oraz główne cele strategiczne na lata 2005-2010. W dalszej kolejności przeprowadzono analizę strategiczną potencjału Wydziału Ekonomii, Zarządzana i Turystyki oraz jego otoczenia, tak dalszego jak i bliższego.

W oparciu o powyższe ustalenia zidentyfikowano aktualną pozycję strategiczną Wydziału by w efekcie zaproponować pożądane kierunki rozwoju, w postaci ogólnych i szczegółowych zaleceń. Opracowanie uzupełniono o propozycję sposobu implementacji strategii.

Do celów projektowania strategii wykorzystano dane pochodzące z: raportu samooceny Wydziału, badań ankietowych oraz badań panelowych.

W badaniach uczestniczyli pracownicy Katedr: Zarządzania Strategicznego i Logistyki i Nauk o Przedsiębiorstwie oraz studenci studiów dziennych i zaocznych, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Misja Wydziały brzmi:

"W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz gospodarki i regionów
wzbijamy się ponad przeciętność"

Pełna wersja Strategii Rozwoju Wydziału

 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem