Praktyki i Staże Zawodowe

Uzasadnienie realizacji projektu:

Jako Uczelnia akademicka, w kontekście rosnących wymagań rynku pracy i odpowiedzi na potrzeby studentów, jesteśmy zobowiązani do zwiększenia w procesie kształcenia udziału zajęć praktycznych. Najskuteczniejszą i najbardziej efektywną formą wydają się zajęcia odbywające się na zewnątrz Wydziału, w środowisku praktyki gospodarczej, realizowane w ramach praktyk i stażów studenckich. Z licznych rozmów prowadzonych ze studentami, jak również przedstawicielami praktyki gospodarczej wynika, iż aktualna organizacja nie spełnia oczekiwań stron, tj. studentów i przedsiębiorstw w których odbywają praktykę czy staż. Do tej pory koordynacja tych działań dotyczyła głównie strony formalnej. Brakowało natomiast koordynacji merytorycznej. I ta stanowi główny obszar projektowania.

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej, procesu kształcenia kadr oraz innych działań Wydziału do potrzeb przedsiębiorstw Regionu, przy jednoczesnym zapewnieniu studentom Wydziału stałych i efektywnych kontaktów z praktyką gospodarczą, tak w trakcie nauki, jak i po ukończeniu studiów.

Narzędzia: Spotkania organizacyjne, konsultacje indywidualne, umowy trójstronne (Uczelnia, Student, Przedsiębiorstwo)

Grupa docelowa: Studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, przedsiębiorstwa w Regionie.

Obecny stan realizacji:

W roku 2006 na Wydziale zatwierdzone zostały (obowiązujące w całej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego) Porozumienia o Współpracy oraz Umowy Trójstronne dotyczące organizacji praktyk fakultatywnych. W chwili obecnej studenci Wydziału oprócz obowiązkowych praktyk (miesięcznych) mają możliwość odbywania praktyk fakultatywnych w dowolnym wymiarze czasu, w trakcie dowolnego semestru studiów.
Również w roku 2006 przeprowadzona została akcja informacyjna dotycząca nowej formy praktyk wśród przedsiębiorstw i instytucji zlokalizowanych na terenach Jeleniej Góry oraz Wałbrzycha.

Koordynator projektu: Justyna Adamczuk


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem