Elementarz Studenta

Uzasadnienie realizacji projektu

Z wieloletnich obserwacji, popartych danymi z badań panelowych studentów realizowanych na potrzeby projektowania Strategii Rozwoju Wydziału (2004 r) wynika, iż wiedza studentów naszego Wydziału na temat Alma Mater, metodyki prac naukowych tu realizowanych czy specyfiki studiowania jest niewielka. Powoduje to zmniejszenie skuteczności procesu dydaktycznego, a przede wszystkim pedagogicznego, poprzez mniejsze, niż byłoby to wskazane, aktywne i świadome uczestnictwo w nim studentów. Ponadto brak dostatecznej wiedzy studentów na temat wizji i celów strategicznych Wydziału może generować silny opór wobec jej realizacji lub, co jest widoczne aktualnie, znacznie ograniczyć zainteresowanie studentów uczestnictwem w realizacji jej założeń.

Cel projektu: Poprawa poziomu wiedzy na temat Wydziału, metodyki pracy naukowej i pracy w grupie.

Narzędzia: Wykłady, informator

Grupa docelowa: I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Obecny etap realizacji: 

Projekt w pełni realizowany. Pierwsze zajęcia z Elementarza Studenta odbyły się w II semestrze roku akademickiego 2006/2007. Obecnie bierze w nich udział każdy I rok studiów stacjonarnych. 

Koordynator projektu: mgr Justyna Adamczuk


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem