Seminaria dyplomowe i proces dyplomowania w roku 2021/2022


Pismo Okólne nr 1/2022 Dziekana Filii z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu zagadnień obowiązujących od dnia 1 czerwca 2022 r. podczas egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze
Załącznik nr 1 - Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym na studiach I stopnia dla kierunku Ekonomia biznesu i finanse

Pismo Okólne Dziekana Filii nr 1/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r w spawie formy i terminów składania prac dyplomowych oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Filii w Jeleniej Górze w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 223/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 66/2020

Załącznik nr 1 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu [WORD] aktualizacja 1.06.2022
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej-licencjackiej aktualizacja 1.06.2022
Przykładowa strona tytułowa pracy dyplomowej-licenecjackiej na kierunku Ekonomia

Załącznik nr 3 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu [WORD] aktualizacja 1.06.2022
Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej-magisterskiej aktualizacja 1.06.2022
Przykładowa strona tytułowa pracy dyplomowej-magisterskiej na kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej
Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej [WORD]
Załącznik nr 5 – Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia pracy dyplomowej – Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 – Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 7 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 – Skład Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
Załącznik nr 9 – Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowychKomunikat nr 16/2021 Dziekana Filii z dnia 30 września 2021 r. w sprawie procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminu dyplomowego dla studentów studiów I i II stopnia oraz wznawiających studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem