Zasady obsługi studentów w Dziekanacie Filii w czasie pandemii

Zasady obsługi studentów w Dziekanacie Filii 

w czasie pandemii


 1. Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę administracyjną w sposób zdalny.
 2. Wnioski, podania i odwołania składane do Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana należy kierować drogą mailową, odpowiednio na adresy pracowników Dziekanatu Filii. https://jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html 
 3. Podania można również przesyłać na adres Dziekanatu Filii tradycyjną pocztą lub korzystać z wrzutni z napisem „Dziekanat”, znajdującej się przy wejściu głównym do budynku A (ul. Nowowiejska 3)
 4. Po rozpatrzeniu sprawy decyzja przekazywana jest studentowi poprzez USOSweb lub e-mailem.
 5. Formularze podań znajdują się w zakładce Studenci/Podania formularze i terminy https://jg.ue.wroc.pl/studenci/3813/podania_formularze_i_terminy.html  
 6. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się osobistą wizytę w Dziekanacie Filii, w szczególności w celu odbioru dokumentów.
 7. Czas przebywania w Dziekanacie Filii należy skrócić do niezbędnego minimum. W związku z tym, Student powinien wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na dokumenty. 
 8. Osobiste załatwianie spraw przez studentów powinno się odbywać po wcześniejszym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) powiadomieniu mailowym (instrukcja kalendarz) lub telefonicznym. 
 9. W Dziekanacie Filii może przebywać tylko 1 Student.
 10. Studenci oczekujący przed Dziekanatem Filii mają obowiązek zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
 11. Student wchodząc do budynków Uczelni i do Dziekanatu Filii zobowiązany jest posiadać maskę zasłaniającą usta i nos, własny długopis oraz zdezynfekować ręce.
 12. Studenci nieprzestrzegający powyższych procedur nie będą obsługiwani.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem