Dyplomowanie po wznowieniu w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr 13/2020 Dziekana Filii z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie wykazu zagadnień obowiązujących od dnia 1 marca 2021 r. podczas egzaminów dyplomowych na kierunkach studiów realizowanych w Filii w Jeleniej Górze


Komunikat nr 12/2020 Dziekana Filii z dnia 19 października 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych, składania prac dyplomowych oraz realizacji procesu dyplomowania w trybie zdalnym dla osób wznawiających studia, skreślonych z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej w terminieZARZĄDZENIE NR 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
ZARZĄDZENIE NR 223/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie realizacji procesu dyplomowania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 66/2020
Załącznik nr 1 – Standardy pracy dyplomowej licencjackiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 2 – Standardy pracy dyplomowej inżynierskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 3 – Standardy pracy dyplomowej magisterskiej dla prac przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór opracowania pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 – Zasady utajnienia prac dyplomowych realizowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Załącznik do Zasad utajnienia pracy dyplomowej – Wzór wniosku o utajnienie pracy dyplomowej
Załącznik nr 6 – Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 7 – Regulamin weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
Załącznik nr 1 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych
Załącznik nr 2 do Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – Protokół z kontroli oryginalności pracy dyplomowej na podstawie wyników raportu JSA
Załącznik nr 8 – Skład Komisji ds. Weryfikacji prac dyplomowych dla poszczególnych kierunków studiów
Załącznik nr 9 – Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych

    zamknij
    Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
    Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem