Projekt analityczny dla spółki Jutrzenka Colian

Projekt analityczny dla spółki Jutrzenka Colian

Ocena konsumencka wybranych marek batonów i napojów a ich ceny detaliczne

WSFK podjęła się na początku marca 2014 roku realizacji projektu polegającego na analizie cen detalicznych wybranych marek batonów i napojów, której podstawę stanowi ocena konsumentów. Przedsiębiorstwo, dla którego firma realizuje powyższy projekt, jest polską grupą kapitałową o silnej pozycji na rynku producentów artykułów spożywczych Colian S.A. W skład tej grupy wchodzą trzy zróżnicowane pod kątem obszaru działalności spółki. Jutrzenka Colian oraz FC Solidarność ukierunkowały swoją działalność na produkcję pralin i pozostałych słodyczy, napojów oraz przypraw. Colian Logistic Sp. z o.o. odpowiada w organizacji za logistykę czyli transport, składowanie, konfekcję oraz dystrybucję towarów .

Powyższy projekt obejmuje wybrany wycinek działalności Jutrzenki Colian, który dotyczy rynku batonów oraz napojów. Celem projektu jest ocena adekwatności cen detalicznych wybranych, najpopularniejszych marek batonów oraz napojów w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród określonej grupy konsumentów. Ocena dotyczy również produktów spółki, takich jak sprzedawane pod marką Grześki batony i napoje Hellena. Badania te mają charakter marketingowy i są przeprowadzane z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, wspomaganej techniką badań ankietowych. Do analizy wyników badań zostaną wykorzystane metody statystyczne i ekonometryczne. Po opracowaniu procedury badawczej, harmonogramu realizacji prac, podziale obowiązków oraz określeniu innych, istotnych dla osiągnięcia powyższego celu kwestii, rozpoczęto realizację projektu.

Pierwszy etap polega na identyfikacji średnich cen detalicznych wybranych produktów spożywczych w wytypowanych placówkach sieci sklepów detalicznych. Doprowadzenie do porównywalności cenowej wymaga przyjęcia stosownych jednostek przeliczeniowych i zastosowania odpowiednich metod statystycznych. Etap drugi to sporządzenie kwestionariusza ankiety oraz przeprowadzenie opartych na jego zastosowaniu badań. Uzyskane od konsumentów odpowiedzi posłużą do realizacji trzeciego etapu, czyli analizy siły i kierunku zależności między dwoma kryteriami: cenami detalicznymi oraz oceną marek. Czwartym etapem prac badawczych będzie określenie przewartościowania i niedowartościowania średnich cen detalicznych wybranych produktów. Wnioski wynikające z powyższych analiz będą podstawą do oceny aktualnie stosowanej przez zleceniodawcę polityki cenowej w ramach wybranych do badania grup asortymentowych.

Projekt znajduje się obecnie na trzecim etapie realizacji prac. Analizie podlegają zależności statystyczne pomiędzy ceną a konsumencką oceną marek. Zakończenie realizacji projektu i prezentację wyników zlecającemu projekt przewiduje się na połowę czerwca 2014 roku.


Joanna Dubiel

Kierownik Działu Promocji i Rozwoju
Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej
V-Student Consulting


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem