Komisja ds. rozwoju kształcenia w Filii

Komisję ds. rozwoju kształcenia w Filii powołano 15 lipca 2021 r. na czas określony tj. do dnia 31 sierpnia 2024, w składzie:

 1. dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW – Dziekan Filii – przewodnicząca Komisji
 2. dr hab. Robert Kurek, prof. UEW – Prodziekan Filii
 3. dr Aneta Rybicka – menedżer kierunku Ekonomia biznesu i finanse
 4. dr Tomasz Brzozowski – menedżer kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce
 5. dr Piotr Zawadzki – menedżer kierunku Turystyka
 6. dr hab. Bartosz Bartniczak, prof. UEW
 7. dr hab. Dariusz Głuszczuk, prof. UEW
 8. dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW
 9. dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UEW
 10. dr Maja Jokiel
 11. dr Marek Obrębalski
 12. dr Piotr Rogala
 13. dr Jacek Welc
 14. dr Sabina Zaremba-Warnke
 15. dr Elżbieta Życzkowska
 16. mgr Anna Nowak-Kowalska – Kierownik Biura Filii.
Do zadań Komisji należy:
 1. Tworzenie kultury pracy zespołowej nad studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami.
 2. Usprawnienie procesu administracyjnego związanego ze studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Wsparcie rozwoju nowoczesnej oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w oparciu o zróżnicowane mechanizmy finansowania.
 4. Intensyfikacja transgranicznej współpracy naukowo-dydaktycznej w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych Euroregionu Nysa.
 5. Pozyskiwanie partnerów do współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji projektów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na międzynarodowe projekty badawcze, dydaktyczne i rozwojowe.
 7. Uruchomienie i organizacja Transgranicznego Centrum Naukowo-Edukacyjnego.
 8. Współpraca z Biurem Filii w zakresie promocji oferty studiów podyplomowych, szkoleń i kursów.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem