Komisja ds. kształtowania kompetencji przyszłości w Filii

W skład Komisji ds. kształtowania kompetencji przyszłości w Filii wchodzą:


Powołanie następuje na czas określony tj. od 19.01.2021 r. do 31.08.2024 r.


Zadania Komisji:

  1. Badanie preferencji i oczekiwań w zakresie szkoleń grupowych i zindywidualizowanych dotyczących posiadanych kompetencji.
  2. Monitoring zmian i trendów w zakresie rozwoju indywidualnego, dydaktyki i oczekiwanych kompetencji cyfrowych na rynku.
  3. Promowanie aktywnych form uczenia i nauczania z ukierunkowaniem na nauczanie zindywidualizowane.
  4. Promowanie możliwości przekwalifikowania i rozwoju kompetencji cyfrowych (re-skilling i up-skilling).
  5. Opiniowanie propozycji szkoleń grupowych i indywidualnych z zakresu dydaktyki, nauki i rozwoju osobistego.
  6. Wsparcie merytoryczne w zakresie komunikacji z interesariuszami Filii dotyczące rozwijania kompetencji przyszłości.
  7. Wsparcie organizacji konferencji dydaktycznych w Filii.
  8. Składanie Dziekanowi Filii rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem