Sympozjum naukowe 28.09.2019 r.

W dniu 28 września 2019 r., ze środków Fundacji PGE zorganizowano na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu sympozjum naukowe pod tytułem "50 lat uczelni ekonomicznej dla miasta i regionu". Inspirujące losy naszych absolwentów, którzy swoje kariery budowali na gruncie wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej wyniesionej z murów naszej uczelni stały się punktem wyjścia do ożywionej dyskusji pośród prelegentów przybyłych na sympozjum.

Przez 50 lat Wydział przekształcał się jako jednostka organizacyjna. W 1969 roku rozpoczęto kształcenie studentów w Filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1982 roku przekształcono Filię w Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług, a w 1991 roku w Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki. Obecną nazwą Wydział posługuje się od 2012 roku. Od 50 lat Wydział kształci kadry ekonomiczne dla miasta i regionu, stanowiąc istotny element środowiska naukowego z dorobkiem krajowym i międzynarodowym. Zostało to zauważone zarówno przez władze miasta Jelenia Góra, jak i województwa dolnośląskiego. W czerwcu 2018 roku na 48 sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęto uchwałę o przyznaniu Wydziałowi Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Złotej Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego". Natomiast we wrześniu 2018 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Kaleta oraz Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE, odebrali tytuł "Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra".

Referaty naukowe wygłosili następujący prelegenci:

  1. Dr Marek Obrębalski (Pracownik Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
  2. Regina Chrześcijańska (Właściciel Wydawnictwa i Poligrafii AD REM)
  3. Zbigniew Kulik (Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu)
  4. Dominik Bobowski (Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Executive House)

Po przerwie na lunch - odbyła się dyskusja naukowa w której głos zabrali pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz inni uczestnicy sympozjum.

Celem organizacji Sympozjum było wzmocnienie wizerunku Wydziału w mieście, w regionie i w kraju, zaakcentowanie jego znaczenia w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych na rzecz środowiska biznesowego i administracji. Priorytetem była także popularyzacja w kraju i za granicą informacji o działalności naukowej kadry Wydziału oraz nowoczesnej ofercie badawczej i dydaktycznej obejmującej studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe związane z dyscyplinami naukowymi: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie

pge_fundacja_logo_nowe

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem