Regulaminy

Regulaminy 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Systemu Biblioteczno- Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zał. 1 Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

    Regulamin Wypożyczalni:

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:

2. Zapisu do wypożyczalni można dokonać wyłącznie przez Internet. Aktywować konto można codziennie w godzinach otwarcia.

3. Przy aktywacji wymagane jest:

-   od studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - elektronicznej legitymacji studenckiej
- od pracowników - elektronicznej legitymacji pracowniczej, dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,

4. Wypożyczalnia udostępnia książki według zasad:

- studenci – 10 tytułów
- pracownicy i doktoranci UE – 25 tytułów
- członkowie kół naukowych – 17 tytułów
- emerytowani pracownicy UE – 5 tytułów
- pracownicy naukowi innych uczelni Wrocławia – 10 tytułów

5. Wypożyczeń dokonuje się osobiście po okazaniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

6. Czytelnicy są zobowiązani do:

7. W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

8. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych książek, konto czytelnika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zadłużenia. Równocześnie rozpoczyna się naliczanie opłaty za nieterminowy zwrot książek zgodnie z zapisem w Regulaminie udostępniania zbiorów.

W przypadku uporczywego uchylania się od zwrotu książek Biblioteka może wystąpić na drogę sądową.

  Regulamin Czytelni:

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy czytelnicy.

2. Korzystających z czytelni obowiązuje pozostawienie wierzchniego okrycia oraz toreb i teczek w szatni.

3. Własne materiały wnoszone do czytelni należy okazywać dyżurnemu bibliotekarzowi.

4. Czytelnia Ogólna udostępnia na miejscu księgozbiór w wolnym dostępie do półek i magazynowy, który należy zamawiać na dezyderatkach.

5. Czytelnia Czasopism udostępnia na miejscu czasopisma bieżące w wolnym dostępie do półek i zamawiane na dezyderatkach roczniki czasopism z lat ubiegłych,

6. Udostępnia również na miejscu księgozbiór lektoryjny, prace doktorskie, dokumenty elektroniczne i kartografię.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem