Wydziałowa Rada Studentów

Rada Studentów Wydziału EZiT stanowi nieformalny organ władzy studenckiej (brak zapisu w statucie Uczelni). Jest ona zaakceptowana przez Władze Wydziału EZiT i traktowana jako reprezentant wszystkich Studentów Wydziału. W skład Rady Studentów wchodzić będą: Przewodniczący i Członkowie Samorządu Studenckiego, Student–Członek Rady Wydziału, Prezesi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich działających w ramach Wydziału EZiT, Przedstawiciel AZS, Starości poszczególnych lat i kierunków (wszystkich rodzajów studiów), Starości (Przedstawiciele)  specjalności, Przedstawiciel Rady Mieszkańców Akademików oraz Przedstawiciel Osób Niepełnosprawnych. Jako uczestnicy, bez prawa głosu, w obradach Rady udział brać mogą - Pracownik Działu Informacji i Rozwoju, Przedstawiciel Dziekanatu, Prodziekani Wydziału oraz inni zaproszeni goście.

Spotkania Rady Studentów odbywać się będą systematycznie raz w miesiącu, co najmniej dwa tygodnie przed terminem obrad Rady Wydziału. Termin taki pozwoli uwzględnić ewentualny głos Rady Studentów w planie Rady Wydziału. Postanowienia Rady Studentów prezentował będzie Student–członek Rady Wydziału lub inna wyznaczona do tego osoba, która będzie zapraszana na obrady Rady Wydziału. Charakter obrad Rady Studentów ustalą jej członkowie. Plan obrad i najważniejsze postanowienia będą zapisywane przez wyznaczonego członka Rady Studentów (Sekretarza) i prezentowane na stronie internetowej Wydziału

Celem Rady Studentów jest zwiększenie udziału studentów w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju Wydziału, poprawa przepływu informacji pomiędzy studentami, jak również pomiędzy studentami i władzami uczelni oraz zwiększenie zaangażowania studentów w rozwój Wydziału. Rada Studentów przejmuje odpowiedzialność za realizacje celów cząstkowych Strategii Rozwoju Wydziału w obszarze dotyczącym inicjatyw studenckich. Jest również konsultantem władz Wydziału w sprawach programowych i bytowych studentów.


Protokoły Rady Studentów Wydziału EZiT

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem