dr Katarzyna Cheba

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w dniu 11 czerwca 2019 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  2. sekretarz komisji – dr hab. Beata Bal-Domańska, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  3. recenzent – prof. dr hab. Irena Pietrzyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  4. recenzent – prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
  5. recenzent – prof. dr hab. Marek Walesiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  6. członek komisji – dr hab. Adam Ambroziak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  7. członek komisji – dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Cheby, wszczętego w dniu 8 kwietnia 2019 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała nr 28/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 7 maja 2020 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Katarzynie Chebie


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem