dr Andrzej Raszkowski

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018r. poz. 1669), iż w dniu 11 czerwca 2019 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. Przewodniczący Komisji - . prof. Adam Budnikowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  2. Sekretarz Komisji - dr hab. Grażyna Węgrzyn - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  3. Recenzent - prof. Tadeusz Kudłacz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  4. Recenzent dr hab. Bazyli Czyżewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  5. Recenzent - prof. Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  6. Członek Komisji - dr hab. Marta Czyż - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  7. Członek Komisji - prof. Tadeusz Borys - Uniwersytet Zielonogórski

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Raszkowskiego wszczętego w dniu 3 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.

Uchwała nr 33/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 7 maja 2020 r. o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr. Andrzejowi Raszkowskiemu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem