Alina Kulczyk-Dynowska

dr Alina Kulczyk-Dynowska

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w dniu 13 listopada 2018 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  2. sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  3. recenzent - prof. dr hab. Bazyli Poskrobko - Uniwersytet w Białymstoku
  4. recenzent - prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  5. recenzent - prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  6. członek komisji - dr hab. Jolanta Wojciechowska - Uniwersytet Łódzki
  7. członek komisji - dr hab. Waldemar Tyc - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Aliny Kulczyk-Dynowskiej, wszczętego w dniu 25 września 2018 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

UCHWAŁA o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem