dr Marian Kachniarz

21 grudnia 2012 roku Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 i art. 20 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami w Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r., w Dz.U. Nr 96, poz. 620 z 2010 r. i w Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z 2010 r.) podjęła uchwałę o wyznaczeniu następujących recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Mariana Kachniarza:

  1. Recenzent - prof. Eugeniusz Wojciechowski – Uniwersytet Łódzki,
  2. Recenzent – prof. Stanisław Korenik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 19 lutego 2013 roku powołała recenzentów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Mariana Kachniarza wszczętego w dniu 15 października 2012 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Recenzent - prof. Jacek Osiewalski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  2. Recenzent - prof. Irena Kotowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem