dr Elżbieta Nawrocka

17 września 2013 roku Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 i art. 20 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami w Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r., w Dz.U. Nr 96, poz. 620 z 2010 r. i w Dz.U. Nr 182, poz. 1228 z 2010 r.) podjęła uchwałę o wyznaczeniu następujących recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr Elżbiety Nawrockiej:

  1. Recenzent - prof. Józef Sala – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  2. Recenzent – prof. Marian Gúčik – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici).

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 10 grudnia 2013 roku powołała recenzentów w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Nawrockiej, wszczętego w dniu 17 września 2013 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Recenzent - prof. Zygmunt Kowalczyk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
  2. Recenzent - prof.  Andrzej Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) zmieniła swoje postanowienie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Elżbiety Nawrockiej, zmiana polega na tym, że zamiast prof. Zygmunta Kowalczyka powołuje się ww. postępowaniu na recenzenta prof. Małgorzatę Bednarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem