Małgorzata Markowska

dr Małgorzata Markowska

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 14 maja 2013 roku powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Markowskiej, wszczętego w dniu 9 kwietnia 2013 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - prof. Mariusz Bratnicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  2. Sekretarz komisji - dr hab. Andrzej Bąk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  3. Recenzent - prof. Czesław Domański – Uniwersytet Łódzki,
  4. Recenzent - prof. Witold Jurek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  5. Recenzent - prof. Tadeusz Grabiński – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  6. Członek komisji - prof. Andrzej Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  7. Członek komisji – prof. Jerzy Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem