dr inż. Elżbieta Broniewicz

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 14 czerwca 2016 roku powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Elżbiety Broniewicz, wszczętego w dniu 7 marca 2016roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - prof. Jacek Osiewalski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  2. Sekretarz komisji - dr hab. Anetta Zielińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  3. Recenzent - prof. Tomasz Żylicz - Uniwersytet Warszawski,
  4. Recenzent - dr hab. Bazyli Czyżewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
  5. Recenzent - prof. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  6. Członek komisji - prof. Dorota Czykier-Wierzba – Uniwersytet Gdański,
  7. Członek komisji – dr hab. Marian Kachniarz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego 

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem