dr Grażyna Węgrzyn

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 13 października 2015 roku powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grażyny Węgrzyn, wszczętego w dniu 21 lipca 2015 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - prof. Czesław Domański - Uniwersytet Łódzki
  2. Sekretarz komisji - dr hab. Jacek Adamek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  3. Recenzent - dr hab. Joanna Landmesser – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  4. Recenzent - prof. Władysław Janusz – Uniwersytet Szczeciński,
  5. Recenzent - prof.  Elżbieta Kryńska – Uniwersytet Łódzki,
  6. Członek komisji - dr hab. Krystyna Poznańska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  7. Członek komisji - prof. Andrzej Bąk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem