Urszula Markowska-Przybyła

dr Urszula Markowska-Przybyła

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w dniu 17 kwietnia 2018 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. przewodniczący komisji - Prof. dr hab. Adam Budnikowski - Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,
  2. sekretarz komisji - dr hab. Grażyna Węgrzyn - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  3. recenzent - Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka - Akademia Leona Koźmińskiego w warszawie,
  4. recenzent - dr hab. Sławomir Kalinowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  5. recenzent - Prof. dr hab. Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  6. członek komisji - dr hab. Danuta Stawasz – Uniwersytet Łódzki,
  7. członek komisji - dr hab. Elżbieta Sobczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Markowskiej-Przybyły, wszczętego w dniu 26 lutego 2018 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

UCHWAŁA o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem