dr Marcin Brol

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), w dniu 14 lutego 2018 roku powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. przewodniczący komisji - Prof. dr hab. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
  2. sekretarz komisji - Dr hab. Andrzej Dudek - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
  3. recenzent - Prof. dr hab. Agata Stachowicz-Stanusch - Politechnika Śląska,
  4. recenzent - Prof. dr hab. Ryszard Rapacki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  5. recenzent - Prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski - Uniwersytet Łódzki,
  6. członek komisji - Prof. dr hab. ks. Andrzej Szostek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  7. członek komisji - Prof. dr hab. Stanisław Czaja - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Brola, wszczętego w dniu 22 listopada 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Uchwała nr 3/2019 o odmowie nadania dr Marcinowi Brolowi stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem