Izabela Michalska-Dudek

dr Izabela Michalska-Dudek

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882), w dniu 14 listopada 2017 roku powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Izabeli Michalskiej-Dudek, wszczętego w dniu 19 lipca 2017 roku w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - prof. Marek Ratajczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  2. Sekretarz komisji - dr hab. Grazyna Węgrzyn - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  3. Recenzent - dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  4. Recenzent - prof. Anna Dąbrowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  5. Recenzent - prof. Marek Walesiak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  6. Członek komisji - prof. Barbara Marciszewska - Akademia Morska w Gdyni
  7. Członek komisji dr hab. Dariusz Głuszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

W dniu 13 lutego 2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) zmieniła swoje postanowienie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Izabeli Michalskiej-Dudek. zmiana polega na tym, że zamiast prof. Barbary Marciszewskiej powołuje się ww. postępowaniu na członka komisji dr hab. Wojciecha Żurawika z Uniwersytetu Gdańskiego.

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

UCHWAŁA w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem