Wykład i wizyta Profesora Leszka Balcerowicza w naszej firmie

14.11.2014 r.

W dniu 14 listopada 2014 r. na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze odbył się wykład otwarty Profesora Leszka Balcerowicza. Wykład ten związany był z organizacją serii spotkań z wybitnymi postaciami świata nauki w ramach Cyklicznego Seminarium Naukowego „Ekonomia – nowe trendy i wyzwania” i był elementem projektu nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. W wykładzie uczestniczyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naszego Wydziału, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcy Jeleniej Góry.


Podczas pierwszej części wizyty Profesor wygłosił wykład pod tytułem „Polska gospodarka po 1989 r. i jej perspektywy”. Rozpoczął od poruszenia zagadnień związanych z socjalizmem. Profesor Balcerowicz przypomniał publiczności na czym polegał ten system, podkreślił monopol sektora publicznego, brak konkurencji, planowy charakter gospodarki oraz brak demokracji. Zaznaczył negatywny wpływ stosowanej wówczas polityki na tempo wzrostu gospodarki. Podkreślił, iż nawet demokracja sama w sobie nie jest w stanie zapewnić dobrobytu. Profesor Balcerowicz wymienił również elementy, które miały i nadal w pewnej mierze mają wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce po upadku socjalizmu. Wymienił rosnące aspiracje ludności, rozsądny wybór zawodu i kierunku kształcenia, wzrost prestiżu państwa, inwestowanie w bezpieczeństwo zewnętrzne oraz dorównywanie do poziomu życia państw zachodnich.Opowiedział również o mentalności sowieckiego myślenia, które zakładało, iż tylko państwo może rozwiązać wszelkie problemy ekonomiczne. Wobec tego gospodarka rozwijała się o wiele wolniej. Profesor wskazał, iż zapobiec temu może ochrona wolności gospodarczej, która polega na jej aktywnej obronie przez strażników wolności.


Drugą część spotkania Profesor poświęcił na udzielanie odpowiedzi na pytania publiczności. Poruszono problematykę wychodzenia z własną inicjatywą w zakresie współpracy podmiotów na rynku, pytano o długookresowy wpływ działań rządu na wzrost jakości życia w Polsce. Według Profesora Balcerowicza należy zwrócić szczególną uwagę na to, że efekty decyzji podejmowanych przez władzę są opóźnione w czasie. Podkreślał również, iż wzrost gospodarczy w Polsce nie jest uzależniony jedynie od wielkości środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, lecz w znacznym stopniu od polityki państwa. Zaznaczył przy tym, że w obecnych czasach kapitał nie ma narodowości, a problem deflacji jest traktowany z przesadą. Kolejne pytania odnosiły się do utrzymywania nierentownych kopalń oraz pobudzania innowacyjności. Profesor uważa, iż zgodnie z etyką i zasadami efektywności prowadzenia działalności gospodarczej,kopalnie należy restrukturyzować, a wskaźniki innowacyjności nie zawsze uwzględniają charakterystyki takie jak chociażby transfer technologii czy reformy edukacyjne. Na koniec wykładu Profesor podpisywał opowieść biograficzną pod tytułem. „Trzeba się bić”.


Ostatnia część wizyty Profesora na naszym Wydziale odbyła się w siedzibie firmy V-Student Consulting. Wyjaśniliśmy Profesorowi Balcerowiczowi na czym polega niepowtarzalność naszej firmy symulacyjnej na tle innych w Polsce. Określiliśmy przedmiot naszej działalności, przedstawiliśmy dotychczasowe efekty naszego funkcjonowania oraz plany na przyszłość.Profesor był bardzo zainteresowany istotą działalności naszej firmy, o czym świadczyła ilość zadawanych przez Niego pytań.Możliwe, że w perspektywie najbliższego roku uda nam się nawiązać współpracę z Forum Obywatelskiego Rozwoju, którego założycielem oraz Przewodniczącym Rady jest Profesor Balcerowicz. Spotkanie zakończyło się wpisem do Księgi Pamiątkowej, wspólnym zdjęciem oraz pożegnalnym uściskiem dłoni.

Wysłuchanie wykładu Profesora Leszka Balcerowicza na naszym Wydziale stanowiło dla nas cenną lekcję ekonomii. Jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy z postacią tak ważną w historii Polski. Szczególnie cieszymy się z tego, że Profesor Balcerowicz przyjął zaproszenie do siedziby naszej firmy, zainteresował się naszą działalnością i zaproponował dalszą współpracę. Stanowi to dla nas ogromne wyróżnienie. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się zorganizować jeszcze wiele spotkań z wybitnymi postaciami nauki i biznesu.


Joanna Dubiel

Dział Promocji i Rozwoju

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa

V-Student Consulting


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem