Marek Zuber w progach Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

06.06.2014 r.

6 czerwca 2014 roku w siedzibie Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej gościliśmy Marka Zubera, ekonomistę, analityka rynków finansowych, a także laureata nagrody „Doradca Polityczny Roku 2006” przyznawanej przez World Connect. Marek Zuber pracował m.in. w Banku Przemysłowo-Handlowym (później BPH-PBK), firmie TMS i Internetowym Domu Maklerskim. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach, ponieważ jest on felietonistą i ekspertem m.in. dziennika Parkiet, tygodnika Wprost, TOK FM, Super Expressu, Faktu, Gazety Wyborczej, serwisu bankier.pl oraz stałym ekspertem w TVN CNBC.

Wizytę Marka Zubera w firmie poprzedził jego wykład pt. „ZUS czy OFE – realny wybór czy PR-owska zagrywka?”. Wykład ten wpisał się w realizację wdrażanego na naszym Wydziale projektu, nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia, umownie zwanego „Konkursem o milion”. Rozpoczął serię spotkań z wybitnymi postaciami świata biznesu, które będą się odbywać w ramach Cyklicznego Seminarium „Nowa Era Biznesu – Spotkania z Praktykami”. Seminarium zostało otwarte przez Prodziekan ds. Nauki Prof. UE dr hab. Elżbietę Sobczak, która w imieniu władz Wydziału oraz całej społeczności akademickiej powitała Marka Zubera oraz wszystkich słuchaczy zgromadzonych na wykładzie.


Marek Zuber już na początku wykładu zaznaczył, że ekonomii należy uczyć się od dziecka. Następnie przybliżył genezę powstania oraz zarys działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych. Odniósł się także do wprowadzonego pod koniec XIX wieku przez Bismarcka systemu zastępowalności. W Polsce, tworząc system emerytalny, wzorowano się na systemie kapitałowym, który powstał w Chile. Zgodnie z tym systemem każdy obywatel naszego kraju posiada indywidualne konto obsługiwane głównie przez ZUS, a w pewnej części również przez OFE. Jednak, w związku ze zmianami dokonanymi w regulacjach prawnych dotyczących systemu emerytalnego, płatnicy składek emerytalnych stoją obecnie przed wyborem. Każdy może podjąć decyzję, czy środki te powinny być dalej, w pewnym zakresie, obsługiwane przez Otwarty Fundusz Emerytalny czy też wyłącznie przez ZUS. Marek Zuber postanowił część własnych składek emerytalnych nadal przekazywać do OFE. Zaznaczył jednak, że nie istnieje idealne i bezpieczne rozwiązanie, każda decyzja jest obarczona pewnym ryzykiem. Inwestowanie na giełdzie w ramach OFE to nie tylko szansa na zysk, ale również ryzyko utraty zainwestowanych środków. Z drugiej strony wypłaty z ZUS-u, choć gwarantowane przez państwo, dają tylko pozorne bezpieczeństwo. W ramach tej gwarancji nie mamy wpływu na to, jak ZUS rozdysponuje zgromadzone środki finansowe. Obecnie wszystkie zebrane składki są przeznaczane na wypłatę emerytur. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą się kształtowały finanse publiczne za 30 lat. Tak więc ostateczna decyzja dotycząca pozostania lub rezygnacji z OFE należy wyłącznie do nas.

Marek Zuber gościł w progach naszej firmy bezpośrednio po zakończeniu seminarium. Został powitany przez pracowników WSFK oraz radę nadzorczą. Prezes Magda Broniszewska krótko scharakteryzowała istotę działalności V-Student Consulting. Skonkretyzowała kwestie związane z oferowanymi usługami oraz aktualnie realizowanymi projektami. Marek Zuber był pozytywnie zaskoczony faktem, że świadczone przez nas usługi są kierowane nie tylko do wirtualnych, ale również rzeczywistych podmiotów gospodarczych. Jego wizyta została uwieczniona wpisem do księgi pamiątkowej oraz wspólnym zdjęciem.

Wykład Marka Zubera bez wątpienia przybliżył uczestnikom seminarium kwestie dotyczące systemu emerytalnego w Polsce, a także wskazał odpowiedni kierunek rozważań dotyczących wyboru między ZUS a OFE. Ponadto wizyta Marka Zubera oraz możliwość prezentacji naszej firmy były dla nas ogromnym przeżyciem i wyróżnieniem. Tym bardziej, że zaistniała realna możliwość nawiązania współpracy w ramach realizacji kolejnego projektu.


Karolina Pylińska

Dział Promocji i Rozwoju
Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa
V-Student Consulting


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem