Misja Firmy

„Wirtualna firma – realne sukcesy”

Wizja Firmy

„Na przestrzeni najbliższych lat pragniemy stać się najlepszą studencką firmą konsultingową na świecie. Nieustanne samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji umożliwi nam poszerzenie oferty od tworzenia prostych baz danych do kompleksowych analiz. Poprzez nieszablonowość i wzajemną uczciwość zdobędziemy zaufanie stałych klientów. Rozwijając dynamicznie naszą firmę będziemy aktywnie wspierać doskonalenie kultury jakości kształcenia na Wydziale zbliżając jego ofertę edukacyjną do środowiska rynku pracy”.

Cele strategiczne, funkcjonalne oraz operacyjne

  1. Głównym celem strategicznym Firmy jest – zdobycie pozycji lidera na rynku usług konsultingowych na poziomie wirtualnych studenckich firm konsultingowych do 2020 roku.
  2. Cele funkcjonalne
 

Lp.

 

Cele funkcjonalne

 

Sposób pomiaru

1  

Uzyskanie wysokiego poziomu (min 80%) rozpoznawalności marki firmy oraz WEZiT na poziomie wirtualnych firm studenckich oraz w regionie dolnośląskim

 

Liczba respondentów znających markę / liczba wszystkich badanych respondentów x 100%                                                      

2  

Uzyskanie wysokiej jakości usług (poziom obsługi klienta 99%) do 2015 i utrzymanie jej na danym poziomie do 2020 roku

 

Liczba kontaktów (zleceń) zrealizowanych bezbłędnie (czas, kompletność) / liczbę wszystkich kontaktów (zleceń) x 100%

3  

Zamknięcie luki kompetencyjnej firmy do końca 2015 roku

 

Liczba pożądanych kompetencji vs liczba posiadanych kompetencji

4

Pozyskiwanie minimum 3 nowych klientów rocznie i utrzymywanie dotychczasowych (na poziomie min 80%)

Liczba klientów rocznie oraz liczba klientów w danym roku / liczbę klien-tów w roku poprzednim x 100%

5

Wprowadzenie min 1 nowego produktu rocznie i utrzymanie rosnącej dynamiki sprzedaży dotychczasowych produktów / usług

Liczba nowych produktów / usług w roku oraz dynamika sprzedaży

6

Zapewnienie rosnącej dynamiki zleceń

n – liczba zleceń w roku x, min n+1 zleceń w roku x+1)


     3. Cele operacyjne
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem