REGULAMIN STAŻU

w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Staż organizowany pod nazwą „Staż w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting” jest zwany dalej „Stażem".
  2. Organizatorem Stażu jest Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting działająca przy Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Staż nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
  4. Harmonogram i program stażu będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu z Uczestnikiem Stażu.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W STAŻU

  1. Podstawą uczestnictwa w Stażu jest łączne spełnienie następujących warunków:

     2. Za kompletność dokumentacji odpowiada Opiekun Stażu z ramienia szkoły.

§ 3

ZASADY STAŻU

  1. Uczestnik Stażu zobowiązany jest do:

  2. Po zakończeniu Stażu, Uczestnik otrzymuje certyfikat odbycia Stażu w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej V-Student Consulting oraz zaświadczenie o nabytych w czasie Stażu wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Koordynatorem Stażu z ramienia Organizatora jest dr Maja Prudzienica.
  2. Wszelkie pytania związane ze Stażem należy przesyłać na adres maja.prudzienica@ue.wroc.pl, wpisując temat wiadomości „staż VSC”.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Stażu.


Pliki  do pobrania:


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem