Otwarcie Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej V-Student Consulting 26.02.2014

Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa powstała na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To innowacyjny projekt – unikatowy w skali Polski i jeden z nielicznych na świecie. Oczywiście w globalnej przestrzeni edukacyjnej istnieje wiele firm symulujących działalność gospodarczą. Ale usługi konsultingowe? Tego jeszcze nie było!

Cały pomysł nie miałby miejsca, gdyby nie „Konkurs o milion” ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czerwcu 2012 roku. Nasz Wydział postanowił wziąć udział w tym prestiżowym konkursie i zawalczyć o główną nagrodą - 1 milion złotych, za najlepszy i najbardziej nowatorski projekt doskonalenia metod kształcenia.

Kliknij, aby obejrzeć galerię


Inicjatorkami przygotowania projektu były prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak - opiekun specjalności ekonomia menedżerska oraz prof. dr hab. Danuta Strahl Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej. Przy wsparciu Dziekana Wydziału prof. dra hab. Marka Walesiaka i aprobacie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dra hab. Andrzeja Gospodarowicza nie pozostało nic innego, jak tylko przystąpić do konkursu.


Do powstania i realizacji projektu „Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa” przyczyniło się wiele osób, w tym Opiekunowie: dr Beata Bal-Domańska, dr Anna Baraniecka, dr Sławomir Czetwertyński, dr Maja Kiba-Janiak, dr Tomasz Kołakowski, dr Maja Prudzienica, dr Magdalena Rękas, prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak, dr Jacek Welc, Kierownik Dziekanatu mgr Jolanta Łojek oraz pracownicy Działu Promocji i Rozwoju, Kierownik Działu mgr Aneta Salus i mgr Justyna Adamczuk.

bez_tytuluWirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting powstała z myślą o studentach i ma na celu realizację wizji nowoczesnego programu kształcenia, obejmującego szereg zadań i wyzwań, które umożliwią wszechstronny rozwój studentów naszego Wydziału, teraz i w przyszłości. Ideą projektu było stworzenie warunków do kształcenia młodych, kreatywnych i otwartych na poszerzanie swoich umiejętności intelektualnych ludzi, kształtowanie wysokiej klasy ekonomistów i specjalistów-wizjonerów. Dzięki temu będą oni mogli proponować innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. Wymienione kompetencje zdecydowanie ułatwią pracownikom Firmy znalezienie pracy w branży konsultingowej, czy wystąpienie w roli menedżerów biznesu.

To właśnie szeroko pojęte usługi doradztwa, uznawane obecnie za jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin globalnej gospodarki są przedmiotem działalności naszej firmy. Działa ona w ramach Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM oraz międzynarodowej organizacji EUROPEN-PEN International zrzeszającej firmy symulacyjne z całego świata. V–Student Consulting Sp. z o.o. będzie świadczyć usługi nie tylko wirtualnym przedsiębiorstwom sieci EUROPEN-PEN International, ale również rzeczywistym podmiotom gospodarczym.

Wirtualna firma to swoiste laboratorium zdobywania wiedzy. Umożliwia studentom rozwijanie umiejętności i kompetencji odpowiadających wyzwaniom współczesnego rynku pracy, a odwołując się do misji – firma jest wirtualna, ale sukcesy odnoszone przez jej pracowników będą jak najbardziej realne.

Rekrutację pracowników-studentów firmy symulacyjnej przeprowadzono na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki wiosną 2013 roku. Łącznie swoją kandydaturę zgłosiły 22 osoby. Niestety, nie wszystkim udało się pozytywnie przejść proces selekcji. Szczęśliwcy mogli natomiast chwalić się przyjęciem do zespołu V-Student Consulting.

Okres wakacyjny był czasem wytężonej pracy opiekunów firmy symulacyjnej. Wszystko po to, by w od nowego roku akademickiego 2013/2014 można było rozpocząć pracę.

Początki działalności firmy symulacyjnej nie były tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Świeżo zrekrutowani, pierwsi pracownicy rozpoczęli regularne spotkania w każdy czwartek, w godzinach od 16:00 do 19:00. Jak nakazuje dobra praktyka najpierw odbyło się spotkanie integracyjne, następnie pracownicy firmy V-Student Consulting zaczęli wdrażać w życie plan organizacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownicy-studenci rozdzielili pomiędzy siebie stanowiska pracy, wybrany został Zarząd oraz Rada Nadzorcza składająca się z dydaktyków – Opiekunów firmy. Wszyscy razem przechodziliśmy przez kolejne stopnie tworzenia i formowania organizacji. Powstała misja, wizja oraz cele strategiczne firmy. Równolegle organizowane były szkolenia, podczas których pracownicy firmy mieli okazję zapoznać się z wieloma aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz celami i zadaniami zarówno całych działów, jak i poszczególnych stanowisk.

Kiedy firma symulacyjna zaczynała się na dobre „rozkręcać”, trwały prace remontowe i adaptacyjne siedziby. Nowoczesna i przestronna pracownia powstała w miejscu wyremontowanej sali wykładowej. Przygotowywana z wielką pieczołowitością siedziba wyposażona została w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Gdy wszystko „dopięto na ostatni guzik”, siedziba V-Student Consulting była gotowa do pokazania światu.

Dnia 26 lutego 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie i prezentacja siedziby Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej. Był to dla nas szczególny i podniosły moment. Rozpoczynając uroczystą galę, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prof. dr hab. Marek Walesiak przywitał zgromadzonych zacnych gości na czele z Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Andrzejem Gospodarowiczem oraz Prorektorem ds. Rozwoju i Promocji prof. UE dr. hab. Ryszardem Brolem.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Kanclerz naszej Uczelni mgr Edward Bratek, Kwestor mgr Krzysztof Małys, przedstawiciele władz samorządowych, zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Starosta Powiatu Jeleniogórskiego Jacek Włodyga oraz Wiceprezes patronackiej firmy konsultingowej Piotr Żuk.

Wśród gości byli także przedstawiciele lokalnych uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych oraz firm i instytucji. Miło nam było gościć przedstawicieli Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM, członków Rady Menadżerów Biznesu i Administracji działającej przy naszym Wydziale, członków Rady Wydziału, oraz przedstawicieli mediów, którzy zadbali o udokumentowanie tej uroczystości.

Jego Magnificencja Rektor nie szczędził słów podziwu i uznania dla idei przyświecającej Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej. Wspomniał również o korzyściach wynikających z realizacji takiego projektu w ramach „Konkursu o milion” oraz szansach, jakie otwierają się przed nowymi pracownikami firmy, dzięki doświadczeniu zdobytemu w tej organizacji.

Prodziekan ds. Nauki prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak, która jest koordynatorem całego projektu, zwróciła uwagę na jego wartość edukacyjną, wzbogacającą wachlarz możliwości kształcenia studentów Wydziału: „Stworzenie Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej wpisuje się w realizację wizji nowoczesnego, nagrodzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, programu kształcenia na kierunku Ekonomia, specjalności Ekonomia menadżerska. Opracowana wizja programu kształcenia przewiduje m. in. wszechstronny rozwój studenta, tworzenie możliwości kształcenia wysokiej klasy ekonomistów, w tym menadżera biznesu oraz specjalisty wizjonera znajdującego pracę w konsultingu ekonomicznym. Stwarza warunki do kształcenia ludzi otwartych na zmiany, kreatywnych wizjonerów, którzy potrafią proponować przedsiębiorstwom, jednostkom administracji regionalnej i innym instytucjom sektora publicznego, innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w oparciu o indywidualizację kształcenia.”

Bardzo ważnym akcentem uroczystości było wręczenie nominacji pierwszym pracownikom Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej. Aktu nominacji dokonał JM. Rektor prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz opiekun Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej – dr Maja Prudzienica. Prezes Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej Bartłomiej Świdziński w imieniu pracowników firmy podziękował za możliwość realizacji projektu na Wydziale oraz szansę stworzoną studentom-pracownikom firmy.

Uroczystego przecięcia wstęgi – otwarcia Firmy – dokonali JM. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Prezes Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej. Szacowni goście mieli okazję zwiedzić siedzibę Firmy oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej. Zebrani nie kryli podziwu i uznania dla organizacji miejsc pracy oraz nowoczesnego i ergonomicznego wyposażenia wnętrza firmy. Zwieńczeniem uroczystości była degustacja okazałego tortu z logo studenckiej firmy.

Uroczystość otwarcia siedziby firmy symulacyjnej uświetnił wernisaż najnowszej wystawy fotografii Grzegorza Kołodko, profesora ekonomii, z zamiłowania podróżnika i fotografa. Według autora zdjęć, wystawa pod intrygującym tytułem „Módlmy się”, składająca się z 55 interesujących fotografii to „wezwanie do szerszego otwarcia się na wielokulturowość. To wołanie o większą dozę wzajemnego zrozumienia i tolerancji. W naszym nieustannie wędrującym świecie powinniśmy wykazać odrobinę dobrej woli, aby zrozumieć innych, którzy mają inną wiarę, inaczej się ubierają, gotują czy podchodzą do spraw rodziny, gospodarki i wielu innych”.

Liczne wywiady oraz rozmowy dotyczące przyszłości Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej potwierdziły opinię, że projekt został słusznie nagrodzony w konkursie MNiSW.

Po uroczystym otwarciu nadszedł czas, by udowodnić, że jesteśmy gotowi do pracy i odnoszenia rzeczywistych sukcesów. Kolejne dni pracy pracowników-studentów to nowe wyzwania, a także zmierzenie się z pierwszym poważnym zleceniem.

Choć ten artykuł dobiega już końca, historia toczy się dalej, a Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa otwiera swe podwoje, by powitać nadchodzącą przyszłość.


Zapraszamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ FIRMY V-STUDENT CONSULTINGPatryk Koperek
Justyna Dziętło
Robert Wolski

Pracownicy Działu Promocji i Rozwoju
Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej
V-Student Consulting


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem