Chłopska Szkoła Biznesu (CSB) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

"Chłopska Szkoła Biznesu" to ekonomiczna gra planszowa rekomendowana przez takie podmioty jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Edukacji Publicznej IPN, Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Powstała ona w oparciu o projekt edukacyjny pod tym samym tytułem, realizowany przez MIK we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa w ramach programu „Muzeobranie".
zdjecie_1

Historyczną inspiracją do stworzenia gry była działalność gospodarcza pańszczyźnianych chłopów, żyjących w XVIII wieku
na terenach miasta Andrychowa (wówczas ośrodka wiejskiego). Chłopi z ośrodka andrychowskiego wyspecjalizowali
się w wytwarzaniu lnianych płócien i jeszcze przed rewolucją przemysłową tworzyli sieci powiązań, wzajemnych zależności
i kontaktów handlowych. Według źródeł pisanych z tamtego okresu, ponad 80% produkowanych materiałów było eksportowane zagranicę, m.in. do Barcelony, Marsylii, Stambułu czy Moskwy. W tym czasie nie było w Polsce innego ośrodka o tak rozległych kontaktach handlowych. Wielka skala produkcji i międzynarodowy zasięg handlu były możliwe dzięki współpracy pomiędzy okolicznymi chłopami-rzemieślnikami. Tworzyli oni tzw. kolegacje czy, jakbyśmy dziś powiedzieli, spółki handlowe. Skuteczna współpraca kolegów – chłopskich rzemieślników i kupców z Andrychowa, Inwałdu, Roczyn, Sułkowic, Targanic, Wieprza
i Zagórnika przyczyniła się do dynamicznego rozwoju gospodarczego, którego efektem było utworzenie w 1767 roku miasta Andrychowa na mocy przywileju królewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mechanizmy współpracy i konkurencji andrychowskich przedsiębiorców były inspiracją do opracowania zasad i celów gry, która wymaga od graczy podejmowania własnej inicjatywy i nawiązywania kontaktów handlowych z innymi uczestnikami rozgrywki.

Realizując projekt, w dniach 25.04.2013 r. oraz 29.04.2013 r., w ramach zajęć z przedmiotów "Gry ekonomiczne" pod kierunkiem dr Magdaleny Rękas oraz "Psychologia w zarządzaniu" pod kierunkiem dr Mai Prudzienicy, 91 studentów naszego Wydziału, poprzez aktywny udział w Chłopskiej Szkole Biznesu (CSB), miało możliwość wcielenia się w role historycznych przedsiębiorców (piekarza, kowala, tkacza), wytwarzając towary (chleby, bryki, płótna), handlując ze sobą na jarmarku, ucząc się sztuki negocjacji oraz organizując wyprawy handlowe do miast Europy. Wygrywali uczestnicy, którzy zgromadzili największy kapitał.

Innowacyjność gry CSB przejawia się poprzez:

Wkrótce zaprosimy szersze grono studentów do rozgrywek.

Projekt Edukacja ekonomiczna z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” – realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Gminą Andrychów. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem