Ogłoszenie wyników konkursu

Dokładnie 5 miesięcy po ogłoszeniu konkursu – w środę, 21 listopada 2012 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował o rozstrzygnięciu konkursu (ogłoszonego na podstawie Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 251, poz. 1508), zmienionego rozporządzeniem z dnia 24 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 580).

Wnioski opiniowała Komisja pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka, z udziałem ekspertów: prof. Piotra Banaszyka, prof. Ewy Bartnik, prof. Stanisława Chwirota, prof. Edwarda Jezierskiego, prof. Jadwigi Mireckiej, prof. Dariusza Rotta, prof. Małgorzaty Sekułowicz, prof. Wiesława Sobotki, prof. Jana Zawadiaka oraz pracowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół odwoływał się także do pomocy ekspertów zewnętrznych: prof. Wiktora Jędrzejca oraz prof. Marka Wąsowicza, jak również zespołu analityków Ministerstwa pod przewodnictwem dr Michała Miąskiewicza.

Spośród 207 nadesłanych wniosków Komisja wyłoniła 62 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub uczelnie nieposiadające podstawowych jednostek organizacyjnych, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji począwszy od roku akademickiego 2012/13 oraz wdrożyły lub wdrążają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.

45 nagrodzonych programów kształcenia prowadzonych jest na studiach pierwszego stopnia, 17 na studiach drugiego stopnia i jeden – na jednolitych studiach magisterskich. Profil ogólnoakademicki reprezentują 44 kierunki, zaś praktyczny – 19 kierunków.

W obszarze nauk humanistycznych nagrodzono 9 wniosków, nauk medycznych - 2 wnioski, przyrodniczych i rolniczych – 3 wnioski, nauk społecznych – 14 wniosków, nauk technicznych – 24 wnioski, nauk ścisłych – 6 wniosków oraz w obszarze sztuki - 1 wniosek.

Nagrodzono 51 programów kształcenia złożonych przez podstawowe jednostki organizacyjne 28 uczelni publicznych i 11 programów kształcenia złożonych przez podstawowe jednostki organizacyjne 9 uczelni niepublicznych. Każda z jednostek otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.000.000 zł, które będzie mogła przeznaczyć na wdrażanie nagrodzonych programów.

Gratulujemy osobom, których wysiłek przyniósł tak wymierny sukces, a studentom, którzy podejmą kształcenie na nagrodzonych kierunkach, życzymy wiele satysfakcji ze studiowania w ambitnym i nowoczesnym otoczeniu.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem