Akty prawne - archiwum

Przewody doktorskie 

 Podstawy prawne przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (dotyczy przewodów doktorskich wszczynanych na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze od 1 marca 2018 roku):

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1789).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261).
  4. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261). WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. l065).
  6. Uchwała nr 7/2015 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowych wymagań stawianych wnioskom o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Akty prawne regulujące procedurę uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego (według nowych przepisów)

Akty prawne regulujące procedurę uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego (według starych przepisów)

Studia doktoranckie

 Stypendia i kredyty

Wykaz punktowanych czasopism naukowych

Informujemy, że na stronie MNiSW ukazał się Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych


Uprawnienia Doktorantów do ulgowych przejazdów PKP i PKS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1138):

Art. 4. Ustawy:
Art. 5. Ustawy:zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem