Zasady rekrutacji na studia III stopnia (studia doktoranckie)

Zasady rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) w roku akademickim 2018/2019

  1. przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (6 W – 18) x 5/3;
  2. uwzględniania dokumentacji świadczącej o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (za wyróżniającą się pracę magisterską, artykuły naukowe, konferencje, udział w projektach badawczych, staże naukowe itp. kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów);
  3. rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 15 punktów. Od kandydata oczekuje się znajomości wybranej dyscypliny nauki, wskazania motywów podjęcia pracy naukowej oraz zaprezentowania własnych zainteresowań naukowych.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem