Zasady i warunki zaliczenia semestru

Zasady i warunki zaliczenia semestru i roku akademickiego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich Doktorant ma obowiązek po każdym semestrze studiów złożyć w Dziekanacie wypełniony Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta. W przypadku Doktorantów I roku nie wpisujemy średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego.
Na podstawie Zarządzenia nr 42/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wymiaru i formy praktyk zawodowych doktorantów  warunkiem zaliczenia całego roku akademickiego jest:
  1. Odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 10 godzin dydaktycznych (dla niestacjonarnych studiów doktoranckich) i 60 godzin dydaktycznych (dla stacjonarnych studiów doktoranckich) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Pod pojęciem godziny dydaktycznej rozumie się 45 minut zajęć.
  2. Złożenie potwierdzenia o zatrudnieniu Doktoranta w charakterze nauczyciela akademickiego, które stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
  3. Aktywny udział w zebraniu Katedry, której pracownikiem jest opiekun naukowy (pod pojęciem aktywnego udziału rozumie się prezentację koncepcji doktoratu lub wyników badań naukowych lub koncepcji artykułu).
Warunki zaliczania przedmiotów i praktyki (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019)
Warunki zaliczania przedmiotów i praktyki (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018)
Warunki zaliczania przedmiotów i praktyki (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017)
Warunki zaliczania przedmiotów i praktyki (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016)

Zasady i warunki zaliczenia semestru

Doktorant zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów prowadzonych w ramach semestru danego roku akademickiego. Wszystkie oceny z zaliczeń przedmiotów wpisywane są do systemu USOS. Każdy Doktorant ma możliwość sprawdzenia swoich ocen w systemie USOSweb.
Doktoranci mogą założyć i korzystać z konta pocztowego w domenie uczelni. Aby założyć konto, należy skontaktować się z P. Henrykiem Milaszkiewiczem (tel. 71 36 80 485).
Wszelkie pytania i uwagi odnośnie działania poczty prosimy zgłaszać na adres smail@ue.wroc.pl (w razie braku odpowiedzi prosimy najpierw sprawdzić folder „SPAM”).
Uczestnik studiów doktoranckich zobligowany jest do złożenia następującej dokumentacji:
Arkusz Okresowej Oceny Doktoranta
W  Arkuszu okresowej oceny doktoranta  należy zawsze uwzględniać punkty za publikacje zgodnie z aktualnym wykazem czasopism publikowanym na stronach MNiSW.
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: komunikat

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach  (09.12.2016 r.)(http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html?utm_content=bufferdb1a7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer)
Część A wykazu czasopism 2016 - czasopisma posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), które wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports: (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/9d3a1302f0e763aaf834c079a817bace.pdf) (plik pdf)
Część B wykazu czasopism 2016 - czasopisma, które nie posiadają współczynnika IF: (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf) (plik pdf)
Część C wykazu czasopism 2016 - lista czasopism dla badań humanistycznych,
które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH): (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/f83392f8e39b536107bb33c7452b1ff9.pdf) (plik pdf)

Komunikat MNiSW o sprostowaniu komunikatu  z 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (1 lipca 2016 r.)
Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (23 grudnia 2015 r.)

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach  (23.12.2015)
•    Częsć A wykazu czasopism 2015 - czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
•    Czesć B wykazu czasopism 2015 - czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 
•    Czesć C wykazu czasopism 2015 czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference index for the humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem