Dokumenty wymagane przy rekrutacji

Wymagane dokumenty na studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Kandydaci na studia doktoranckie powinni złożyć w Sekcji Obsługi Studiów II i III stopnia – siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich następujące dokumenty:

 • podanie (ankieta) o przyjęcie na studia III stopnia (doktoranckie) skierowany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dostępny na stronie internetowej (Podanie) lub w Sekcji Obsługi Studiów II i III stopnia
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, 
 • zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetyczną ocen uzyskaną podczas studiów dotyczy tylko studiów stacjonarnych,
 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej (Kwestionariusz osobowy) lub w Sekcji Obsługi Studiów II i III stopnia, 
 • 2 fotografie o wymiarach 45x65 mm oraz 2 fotografie legitymacyjne, 
 • formularz zamówienia elektronicznej legitymacji doktoranta dostępny na stronie internetowej (Formularz), 
 • ewentualny wykaz publikacji, 
 • autoreferat (prezentacja zainteresowań naukowych),
 • dodatkowe dokumenty świadczące o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej (kursy, studia podyplomowe, certyfikaty językowe),
 • kserokopia dowodu osobistego
 • informacja o miejscu zatrudnienia (dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu).
 
  Miejsce składania kompletu dokumentów:

Sekcja obsługi studiów II i III stopnia – pokój 59, budynek A

mgr Anna Zienkiewicz-Woźniak
adres mailowy: anna.zienkiewicz-wozniak@ue.wroc.pl.
tel: 75 75 38 395


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem