Rekrutacja do projektu Akademia EKF 2021 - Termin I etapu do 3 marca 2021

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Szanowni Państwo,

Akademia EKF, towarzyszyć będzie w tym roku jedenastej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, w dniach 14-16 czerwca 2020 w Sopocie

Europejski Kongres Finansowy to jedno z najważniejszych forów dyskusyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcone tematyce kształtowania sektora i wspierania stabilności systemu finansowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski i Europy, skupiające ekspertów ze świata biznesu, nauki oraz administracji publicznej. W Kongresie co roku licznie uczestniczą również młodzi przedstawiciele społeczności akademickiej, którzy tworzą grono Akademii EKF.

Akademia EKF jest projektem zainicjowanym w 2014 roku przez organizatorów EKF skierowanym do zdolnych i wyróżniających się swą aktywnością studentów i młodych absolwentów, zainteresowanych zarówno naukowo jaki i zawodowo realizowaniem swych talentów i ambicji w różnorodnych obszarach związanych z branżą finansową oraz rozwojem gospodarczym.

O udział w projekcie Akademii EKF ubiegać się mogą studenci studiów licencjackich (z wyjątkiem pierwszego roku studiów), magisterskich oraz doktoranckich, którzy nie przekroczyli wieku 28 lat. Możliwe jest także rekomendowanie młodych absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku 2020, jednak przy zachowaniu wymienionego wyżej kryterium wiekowego. Uczestnikiem projektu można zostać maksymalnie dwa razy, stąd studenci, którzy w poprzednich latach pomyślnie przeszli rekrutację do Akademii EKF, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie tylko w wypadku, jeśli uczestniczyli w nie więcej niż jednej z poprzednich edycji.

Liczymy na to, że tegoroczna Akademia EKF będzie mogła zostać zrealizowana bez komplikacji związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii. Na tym etapie jednak, bogatsi o doświadczenia roku poprzedniego, musimy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z wytycznych dla organizatorów spotkań dotyczących przede wszystkim restrykcji zmniejszających liczbę miejsc na widowni. Z tego względu, prosimy o rekomendowanie do tegorocznego projektu nie więcej niż dwóch studentów.

Prowadzona przez nas rekrutacja studentów - członków Akademii EKF 2021 składać się będzie z dwóch etapów:

I etap z terminem do 3 marca 2021 - Przekazanie rekomendacji dla studenta przez nauczyciela akademickiego (wykładowcę/promotora pracy dyplomowej/opiekuna naukowego) – jeśli jesteś studentką/studentem i chcesz aplikować w rekrutacji – skontaktuj się odpowiednio wcześnie z opiekunem naukowym lub Prodziekanem Filii w celu uzyskania rekomendacji.

formularz zgłoszeniowy (word) 

formularz zgłoszeniowy (pdf)

II etap z terminem do 26 marca: Wykonanie przez studenta zadań wymaganych przez organizatorów Akademii EKF w procesie rekrutacji tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz napisanie eseju konkursowego na jeden z zadanych tematów:

  1. Czy i jak konflikt z UE dotyczący praworządności zwiększa szanse długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski?
  2. Czy doświadczenia związane z okresem pandemii i wdrożone lub upowszechnione w tym czasie rozwiązania wpłyną, a jeśli tak to w jaki sposób, na procesy digitalizacji w kolejnych latach? Co zmieni się w pracy zdalnej, usługach on-line, e-commerce, systemach edukacji i opieki zdrowotnej, kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją?
  3. Czy pandemia koronawirusa zmieni myślenie o tym co jest ważne w życiu ? Polityków i wyborców, przedsiębiorców i konsumentów, lekarzy i pacjentów oraz pracowników i pracodawców.
  4. Zielone inwestycje szansą na przyspieszenie odbudowy gospodarki polskiej po kryzysie związanym z Covid-19. Jak najlepiej wykorzystać środki z Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”

Rekomendowani studenci otrzymają szczegóły dotyczące drugiego etapu w dniach 4-5 marca. Napisane przez studentów eseje będą recenzowane przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów wskazanych przez organizatora, a następnie zostaną ocenione przez specjalne eksperckie Jury, któremu przewodniczy Małgorzata O'Shaughnessy, wieloletnia szefowa Visa w Polsce i CEE.

35 najlepszych tekstów zostanie opublikowane w książce pt. „Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie?”, a ich autorzy wezmą udział w konkursie na najciekawszy esej Akademii EKF. Książka wydana zostanie przez Wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych znajdujące się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do projektu wyłonimy siedemdziesięciu, którzy otrzymają bezpłatne zaproszenie do udziału w XI Europejskim Kongresie Finansowym. Ponadto zostaną przygotowane dla członków Akademii EKF dedykowane wydarzenia towarzyszące Kongresowi.

Studenci będą aktywnie włączani w debaty Kongresowe, uczestnicząc m.in. w eksperckich debatach okrągłego stołu, czy debacie oksfordzkiej. Będą mieli też okazję do licznych, bezpośrednich spotkań z Gośćmi Specjalnymi EKF, liderami biznesu i świata finansów.

W załączeniu przesyłam formularz, za pomocą którego można rekomendować studentów do udziału w projekcie. Wypełniony formularz bądź formularze, prosimy przesłać do dnia 3 marca 2021, na adres email: akademia.efc@gab.com.pl

Studenci przyjęci do grona członków Akademii EKF, będą w trakcie projektu prezentowani jako rekomendowani indywidualnie przez swych nauczycieli akademickich.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, do dyspozycji pozostaje nasz zespół - tel. 58 524 49 44, email: akademia.efc@gab.com.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Finansowym, Akademii EKF oraz o Klubie Odpowiedzialnych Finansów przy EKF można także znaleźć na stronach internetowych:


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem