Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uchwałą Nr 535/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z dnia 6 października, w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia uzyskał ocenę wyróżniającą.

W uzasadnieniu wskazano, iż „Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadząc kształcenie na kierunku Zarządzanie, spełnia w stopniu wyróżniającym większość przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej”.

Uzasadniając ocenę wyróżniającą wskazano, iż:

1)    jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia;

2)    liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia;

3)    współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia;

4)    w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenie programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów.

Pozostałe kryteria, w opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały spełnione przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki „w pełni” .

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z treścią Uchwały

wyroznienie_akredytacja

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem