Otwarte Drzwi - konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o problematyce niepełnosprawności

pic03431

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił trzynastą już edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności.

Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac, nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski. Ideą „Otwartych Drzwi” jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności a także – co najistotniejsze – wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Celem konkursu jest także promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej.

PFRON w konkursie nagradza tych, którzy podjęli tematykę niepełnosprawności, ale w sposób niesztampowy. W najlepszych pracach magisterskich i doktorskich Komisja Konkursowa odnajduje nowatorski warsztat czy oryginalność wniosków wynikających z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

Prace nadesłane na Konkurs oceniane są przez niezależną Komisję, złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki. Komisja dokonuje oceny prac magisterskich w trzech kategoriach:
- rehabilitacja społeczna,
- rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
- rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze
- funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Odrębną kategorię stanowią najlepsze prace doktorskie. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma 7 tysięcy złotych, zaś pierwsze miejsca w każdej z kategorii prac magisterskich będzie nagrodzone kwotą 5 tysięcy złotych.

Termin składania prac konkursowych to 25 lipca 2016 roku.

Więcej informacji, regulamin Konkursu – www.pfron.org.pl, w zakładce KONKURSY/STATUETKI.

Konkurs „Otwarte Drzwi” zainicjowano w 2003 roku – jako wspólne przedsięwzięcie PFRON i Ministerstwa Pracy, element obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Wobec pozytywnego oddźwięku pierwszej edycji, podjęto decyzję o kontynuacji projektu przez PFRON jako stałego wydarzenia. W 2007 roku, formułę Konkursu na wniosek samego środowiska naukowego rozszerzono o prace doktorskie.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem