Newsy z życia Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej: Dynamiczny początek Nowego Roku – sprawozdanie za styczeń 2016 r.

Dynamiczny początek Nowego Roku – sprawozdanie za styczeń 2016 r.

Nowy Rok w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej zaczął się bardzo dynamicznie ze względu na natłok obowiązków i zadań do wykonania. Musieliśmy działać sprawnie i szybko, ponieważ w styczniu spotkaliśmy się jedynie dwa razy.

7 stycznia 2016 r.

Dział Sekretariat, Księgowość i Kadry zajmował się aktualizacją umów oraz list obecności. Ponadto pracownicy działu zbierali dane identyfikacyjne pracowników, przygotowywali i wysyłali ofertę handlową oraz wykonali plakietki z danymi osobowymi pracowników do tabliczek przy odpowiednich działach. Dział Analiz zajmował się tworzeniem bazy skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Co oznacza, że realizujemy już drugi etap projektu „Ocena wpływu czynnika ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne, notowane na rynku Catalyst, na ceny rynkowe tych obligacji”. Dział Promocji i Rozwoju opracował prezentację multimedialną na temat Krzysztofa Pieraszkiewicza Prezesa Związku Banków Polskich. Ponadto zespół przygotował plan działania oraz podział obowiązków podczas wykładu otwartego Prezesa Związku Banków Polskich. Ustalono między innymi, kto będzie operatorem kamery, kto zajmie się aparatem fotograficznym, a kto rejestracją dźwięku. Zarząd zajął się organizacją wizyty Prezesa, przygotowywał dokumenty dla pracowników oraz dokonywał wyboru agencji reklamowej w sprawie tworzenia ulotek i plakietek.

Wszyscy byli bardzo przejęci wizytą Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, która miała się odbyć 15.01.2016 r. Pracownicy musieli dokładnie poznać swoje zadania i nie mogli sobie pozwolić na przeoczenie żadnego detalu.

14 stycznia 2016 r.

Nasze spotkanie w tym dniu rozpoczęło się od wręczenia nagród laureatom konkursu MOE – Obserwatorium Statystyczne „Konkurs statystyczny 2015” na najlepszą pracę zaliczeniową przygotowaną na podstawie danych statystycznych napisaną w roku akademickim 2014/2015 przez prowadzącą na platformie MOE „Obserwatorium Statystyczne” dr Beatę Bal-Domańską.

Laureaci to:

I. miejsce - Agnieszka Matuszewska, Piotr Żerdziński

II. miejsce - Justyna Kurczewska, Magdalena Sowa

III. miejsce - Patrycja Mularska, Dominika Sikora

Serdecznie gratulujemy!


Następnie gościliśmy mgr Dorotę Gniewosz, Doktorantkę naszego Wydziału. Pani magister przeprowadziła dla pracowników WSFK szkolenie pt. „Ubezpieczony – jak korzystać ze swoich praw. Doktorantka naszego Wydziału poruszała kwestie systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Omówiła wiele istotnych faktów, m. in. kto podlega ubezpieczeniu i w jakiej instytucji: ZUS czy KRUS. Ponadto nasz gość omówił formalności związane ze zgłoszeniem osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Poruszana również była kwestia elektronicznych narzędzi administracji, z których korzystamy na terenie Polski, czyli EWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców oraz ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta. Nie została również pominięta kwestia ubezpieczenia poza granicami kraju. Takie ubezpieczenie gwarantuje nam Dyrektywa Transgraniczna, w postaci EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej na 6 miesięcy.

Bardzo dziękujemy za tę prelekcję, usystematyzowanie i uzupełnienie naszej wiedzy. I zapraszamy do nas częściej.

Po nadzwyczajnych spotkaniach z naszymi gośćmi, przeszliśmy do pracy. Dział Analiz w dalszym ciągu zajmował się tworzeniem bazy skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. Działy Sekretariat i Kadry oraz Księgowość wykonywały polecenia przelewu i uzupełnianie faktur związanych z naszymi usługami. Dział Promocji i Rozwoju realizował przygotowania do wykładu otwartego Prezesa Związku Banków Polskich, by wszystko było zapięte na ostatni guzik.

W związku z trwającą sesją, spotkania WSFK zostaną wznowione dopiero 25 lutego.

Życzymy wszystkim jak najlepszego zaliczenia sesji i udanego wypoczynku międzysemestralnego!


Aleksandra Bartczak

Rafał Gargała

Paweł Zawisza

Dział Promocji i Rozwoju


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem