Newsy z Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Listopadowy zawrót głowy - 14.12.2015 r.

W tym miesiącu spotykaliśmy się 5 razy. Prócz spotkań czwartkowych, jedno odbyło się we wtorek, 17 listopada – było to spotkanie szkoleniowo-integracyjne, ale o tym w dalszej części sprawozdania.

5 listopada odbyło się drugie spotkanie nowego składu Firmy. Nasi nowicjusze po raz pierwszy mogli się sprawdzić i zobaczyć na czym polega praca w Wirtualnej Studenckiej Firmie Konsultingowej. Dział Księgowości i Kadr zajął się drukowaniem list obecności, umów o pracę, zbieraniem danych identyfikacyjnych i kontaktowych pracowników. Dział Analiz rozpoczął realizację 1-ego etapu projektu: „Ocena wpływu czynnika ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne, notowane na rynku Catalyst, na ceny rynkowe tych obligacji.” Etap ten opierał się na zdefiniowaniu problemu analitycznego oraz zapoznaniu się z pojęciami i zależnościami rynkowymi – głównie między kosztem długu przedsiębiorstw a ryzykiem kredytowym oraz narzędziami analitycznymi. Do zadań Zarządu należało kompletowanie dokumentów. Ponadto ważnym zadaniem było negocjowanie z Radą Nadzorczą możliwości utworzenia nowej oferty firmy oraz uaktualnionej oferty do katalogu Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM. Pracownicy z Działu Promocji i Rozwoju byli odpowiedzialni za przeanalizowanie wizji, misji i celów firmy oraz wprowadzenie poprawek, ulepszenie i uaktualnienie dotychczasowego projektu. Oprócz tego, Dział zaangażował się w opracowanie i przeprowadzenie ankiety na terenie Naszego Wydziału na temat rozpoznawalności Firmy wśród studentów i pracowników.

dsc_0007

12 listopada Nasza Firma przyjęła w swe szeregi dwie nowe pracownice do Działu Analiz. Po przywitaniu nowych koleżanek przystąpiliśmy do prezentacji pierwszego etapu projektu Catalyst. Następnie, gdy zakończyliśmy prezentację, wysłuchaliśmy opinii dra Jacka Welca na temat naszych dokonań. Prezentacja nie była idealna, lecz niewiele jej do tego brakowało. Dowiedzieliśmy się, jak powinna wyglądać profesjonalna prezentacja. Kolejnym punktem dnia była sesja zdjęciowa nowego składu pracowników. Na zakończenie pracy spotkaliśmy się z Samorządem Studentów w sprawie szeroko pojętej współpracy.

dsc_0657

dsc_0662

W związku ze zmianami kadrowymi związanymi z pojawieniem się nowych pracowników, 17 listopada dla Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej był dniem integracyjnym. Podczas spotkania pracownicy wykonywali ćwiczenia przygotowane przez dr Agnieszkę Połomską-Jasienowską, którą wspierali pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Wykonywane przez nas zadania miały na celu rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz zdolności interpersonalnych. Dało to nam możliwość lepszego poznania się poprzez identyfikację cech wspólnych, określenie przeciwieństw, a także wykazanie wspólnych celów, będących czynnikiem łączącym wszystkie osoby w jedną zintegrowaną grupę. Podczas wykonywanych ćwiczeń członkowie Rady Nadzorczej bacznie obserwowali nasze poczynania, a po ich zakończeniu podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami. Dzięki temu mieliśmy rzadką możliwość dowiedzenia się, jaką rolę przyjmujemy podczas pracy w grupie, jak postrzegani jesteśmy przez osoby trzecie oraz jakie są nasze mocne i słabe strony. Spotkanie to było bardzo pouczającym oraz motywującym doświadczeniem. Dzięki niemu znamy się lepiej, co zaowocuje bardziej efektywną współpracą, jesteśmy ponadto dobrze przygotowani do wykonywania wspólnych zadań jakie czekają na nas w najbliższych miesiącach oraz zmotywowani do tego by swoją postawą pokazać naszą przydatność w grupie oraz przygotować się do wyzwań przed jakimi będziemy stawać w późniejszej pracy.

dsc_0016

19 listopada, spotkanie rozpoczęło się standardowo w bardzo miłej atmosferze. Punktualnie o 16:30 Prezes Firmy Paulina Waśkowska przeszła do omówienia zadań. Dział Analiz przy współpracy z Działem Promocji i Rozwoju zajął się projektowaniem ulotki reklamującej Firmę. Dział Księgowości i Kadr opracował bazę kontaktów pracowników, przesyłał również oferty Naszej Firmy do przedsiębiorstw zarejestrowanych w CENSYM. Prócz tego Dział Księgowości i Kadr przygotował oceny okresowe pracowników. Do zadań Zarządu należało dopracowanie oferty produktowej oraz organizacja Firmy w związku z intensywnym harmonogramem w najbliższym czasie. Kwestie, które zostały poruszone to: Dzień Drzwi Otwartych, wykład otwarty z przedstawicielami z Urzędu Skarbowego, misja, wizja i cele Firmy oraz wykład Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza, który odbędzie się już niebawem. Dział Promocji i Rozwoju zadbał o zebranie niezbędnych informacji i o przygotowanie zarysu plakatu. Ponadto wspólnie postanowiliśmy dopracować misję, wizję oraz cele Firmy, a powstały projekt jednogłośnie i jednomyślnie zaakceptowaliśmy.

dsc_0026

26 listopada odwiedził nas gość z Włoch – profesor Daniele Gualdi, opiekun firm symulacyjnych na Uniwersytecie Bolońskim i Uniwersytecie w Padwie. Klaudia Buss przedstawiła Firmę oraz omówiła prezentację o Naszej działalności. Następnie profesor Gualdi rozmawiał z Zarządem i pracownikami WSFK. W tym czasie Dział Promocji i Rozwoju ze wsparciem Działu Analiz zajął się promowaniem wykładu ''Otwieramy biznes – podstawowe formy opodatkowania'' w formie notatki na stronę Wydziału oraz w formie plakatowej. Dział Księgowości i Kadr zajął się aktualizacją bazy danych pracowników, a także przygotował losy na imprezę mikołajkową.

dsc_0093

Taki był u Nas listopad. Jeśli jesteś zaciekawiony i interesuje Cię praca w Firmie – nie czekaj!

Dołącz do Nas już dziś. Zapraszamy!!!

Aleksandra Bartczak
Ewelina Sobczak
Rafał Gargała
Dział Promocji i Rozwoju
Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa
V-Student Consulting


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem