Komunikat 2.    Jelenia Góra, 28.05.2014 r.

Witam ponownie Koleżanki i Kolegów!

Przepraszam za dość długie milczenie, ale nie było sensu zamieszczać komunikatu nie wnoszącego nic nowego do treści poprzedniej informacji. Milczenie to było związane z koniecznością „doprecyzowania” wielu szczegółów związanych z organizacją Zjazdu m. in. jego obsługą finansową. Potwierdzam dotychczasowe i przekazuję kolejne ustalenia.

  1. Zjazd odbędzie się 27 – 28.września 2014 r. w Jeleniej Górze
  2. W przeddzień Zjazdu w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze o godz. 19.00 odbędzie się koncert zatytułowany Dire Straits Symfonicznie, na który serdecznie zapraszamy.
  3. W dniu 27.09.2014 r. w godzinach przedpołudniowych odbędzie się spotkanie absolwentów z władzami Uczelni i Wydziału w Audytorium im. Wojciecha Wasiaka mieszczącego się w budynku przy ul. Kochanowskiego 8. W trakcie spotkania odbędzie się m.in. prezentacja wybitnych absolwentów Wydziału. Po spotkaniu „czas wolny” do godziny 18.00. W tym czasie zachęcamy do spotkań w „podgrupach”. Tradycyjny BAL ABSOLWENTÓW rozpocznie się ok. godz. 19.00 w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 63. Do tańca będzie przygrywał Zespół Prestiż. Drugi dzień Zjazdu (niedziela) przeznaczony jest na prywatne spotkania znajomych i „zajęcia w podgrupach”.
  4. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Zjeździe będą przyjmowane zarówno „drogą mailową” na adres: zbobowski@dami.pl lub listownie: Z. Bobowski, ul. Noskowskiego 3/57, 58-506 Jelenia Góra, ewentualnie telefonicznie pod nr. tel. 0756137553 lub 601498145. Proponuję, by nasze kontakty odbywały się przede wszystkim przy wykorzystaniu Internetu. Szczególnie polecam uruchomioną z okazji Zjazdu stronę internetową: www.ezit.ue.wroc.pl/zjazdabsolwentow, profil Wydziału na Facebook’u www.facebook.com/ezit.ue.wroc, mój profil na Facebook’u www.facebook.com/Zygmunt-Bobowski oraz „Naszą Klasę”, gdzie będą zamieszczane aktualności dotyczące Zjazdu. Liczę również na to, że informacja o Zjeździe rozpowszechni się „pocztą pantoflową”. Oprócz komunikatów na podanej stronie internetowej będę zamieszczał również aktualizowaną listę zgłoszeń uczestników Zjazdu (po dokonaniu wpłaty!). Absolwenci, którzy już zgłosili się drogą mailową, a nie podali swoich adresów do korespondencji proszeni są o dokonanie tego w możliwie krótkim terminie, ponieważ zaproszenia będą wysyłane listownie, ewentualnie – po uzgodnieniu –będą do odbioru na recepcji w dniu Zjazdu.
  5. Po konsultacjach, analizie kosztów itp. przyjęto, że odpłatność za uczestnictwo w Zjeździe będzie wynosiła 200 zł od osoby ( identyczna jak w roku 2009 pomimo inflacji!). Opłata ta będzie obejmowała przede wszystkim koszt uczestnictwa w Balu Absolwentów oraz publikację z okazji 45-lecia Wydziału, a także pewnie inne drobiazgi. Z uwagi na konieczność rozwiązania Fundacji Rozwoju Wydziału, która prowadziła obsługę finansową Zjazdów, pojawił się problem konta, na które wnoszone będą wpłaty za uczestnictwo w Zjeździe. Wobec braku innej możliwości przyjęliśmy nie najszczęśliwsze dla organizatorów rozwiązanie polegające na założeniu – na czas organizacji i rozliczenia Zjazdu – wspólnego konta organizatorów Zjazdu (Zygmunt Bobowski, Jolanta Łojek – kierownik Dziekanatu), na które będzie można dokonać wpłat. Dane konta: Zygmunt Bobowski, ul. Noskowskiego 3/57, 58-506 Jelenia Góra; Jolanta Łojek, ul. Rodzinna 10/1, 58-506 Jelenia Góra; nr konta: 23 1020 2124 0000 8002 0164 8336. Prosimy o dokonywanie wpłat jedynie z kont prywatnych i umieszczenie adnotacji „wpłata na Zjazd Absolwentów UE 2014”.
  6. Prosimy, aby wpłat na konto było jak najmniej, a dominowały głównie wpłaty gotówkowe (oczywiście za pokwitowaniem). Proszę w tym zakresie korzystać z uprzejmości koleżanek i kolegów mieszkających w Jeleniej Górze. Opłaty prosimy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 5.09.2014 r. Oficjalne zaproszenia – potwierdzenia udziału w Zjeździe zostaną przesłane po otrzymaniu wpłaty na początku września br. Komisyjnego rozliczenia Zjazdu dokona Komitet Organizacyjny.
  7. Rezerwacji miejsc noclegowych dokonujemy „we własnym zakresie” pod nr. tel. +48 757549148; hasło: Zjazd Absolwentów. Opłata za nocleg nie jest ujęta w opłacie Zjazdowej.
  8. Z uwagi na duże zainteresowanie Zjazdem (zarówno ze strony Absolwentów jak i Pracowników Wydziału) proszę nie zwlekać ze zgłoszeniami, ponieważ pojemność lokalu jest ograniczona.
  9. W miarę pojawiania się „nowych faktów” zamieszczone zostaną kolejne komunikaty

Z pozdrowieniami

Zygmunt Bobowski


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem