Studia doktoranckie

Witajcie Doktoranci!

Komunikat! 

W systemie USOS – web udostępniono aktywną ankietę na temat studiów doktoranckich. Wszystkich doktorantów serdecznie zapraszamy do wypełniania ankiety.  


Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze prowadzone są 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej ekonomia.

Doktoranci w czasie studiów uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, przygotowują rozprawę doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego, prowadzą badania naukowe,  przygotowują publikacje i referaty na konferencje naukowe, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Uczelni.

W czasie studiów doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem