Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm) w związku z § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w związku z pozytywna opinią Senatu Uczelni zawartą w Uchwale nr R.0000.30.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. (pdf załącznik 1) Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zarządzeniem nr 20/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podjął decyzję o likwidacji na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (pdf załącznik 2):

•    Katedry Mikroekonomii,

•    Katedry Gospodarki Przestrzennej.

Pracownicy Katedry Mikroekonomii zostali włączeni w struktury Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej. Pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej zostali włączeni w struktury Katedry Gospodarki Regionalnej i Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem