Wydział EZiT w Jeleniej Górze został uznany za jeden z najlepszych w Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy 2016” – kierowanym, m.in. do maturzystów, został uznany za jeden z najlepszych Wydziałów w Polsce w zakresie kształcenia na kierunku Ekonomia (5 miejsce w kraju na 36 badanych jednostek) i Zarządzanie (8 miejsce w kraju na 56 ocenianych jednostek). Jeleniogórski Wydział Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jako jedyny w Polsce zamiejscowy wydział posiada pełne prawa akademickie, okazał się w tym rankingu również najlepszym wydziałem w województwie dolnośląskim (w zakresie kształcenia na wymienionych kierunkach)*.

W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2016 oceniono 47 kierunków studiów prowadzonych na 103 polskich uczelniach akademickich na 658 wydziałach.

Ranking Kierunków Studiów 2016 uwzględnia cztery grupy kryteriów:

1.    Prestiż, który ustala się na podstawie oceny dokonanej przez kadrę akademicką oraz preferencji pracodawców.

2.    Potencjał akademicki, na który składają się: ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe, ewentualne wyróżnienia PKA i dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów.

3.    Liczba publikacji naukowych.

4.    Kryteria dodatkowe, w tym np. patenty oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki osiągnął wysokie noty w każdym z wymienionych kryteriów, przy czym najwięcej punktów w przypadku obu kierunków zgromadził w obszarze dostępności kadr wysokokwalifikowanych dla studentów (jedna z najwyższych w Polsce ocen w tym zakresie). Dla studentów oznacza to, iż proces ich kształcenia jest bardziej zindywidualizowany, a oni sami wraz z ich talentami i potrzebami są „lepiej widziani”, tak w trakcie studiów, jak również później, jako absolwenci czy też uczestnicy rynku pracy.

Warto przypomnieć, że w tym roku Wydział EZiT zajął również I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2016, przygotowanym przez dwutygodnik branży turystycznej „Wiadomości Turystyczne” w zakresie kształcenia na kierunku Turystyka.

* Szczegóły rankingu dostępne są na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” przygotowywany jest od 17 lat przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Ranking Perspektyw był pierwszym narodowym rankingiem na świecie i jest jedynym w Polsce który uzyskał prestiżowy certyfikat jakości IREG Approved. Ranking przede wszystkim wpiera absolwentów szkół średnich w procesie wyboru uczelni, stanowi również bazę benchmarkingową dla konkurujących ze sobą uczelni oraz źródło informacji dla pracodawców. Ranking Perspektywy to kompendium wiedzy o stanie polskiego szkolnictwa wyższego. O znaczeniu rankingu niech świadczy fakt, iż w dniu jego ogłoszenia portal www.ranking.perspektywy.pl zanotował pół miliona odsłon .

Ranking 2016 w kategorii EKONOMIA: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/ekonomia

Ranking 2016 w kategorii ZARZĄDZANIE: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-ekonomiczne/zarzadzanie 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem